Tag: Ghee Roasted Makhana

Ghee Roasted Makhana : వీటిని నెయ్యిలో వేయించి రోజూ తినండి.. ఈ 10 అద్భుతాలు జ‌రుగుతాయి..!

Ghee Roasted Makhana : ఫూల్ మ‌ఖానా.. వీటినే తామ‌ర గింజ‌లు, మ‌ఖానా అని కూడా అంటారు. వీటిని ఎంతో కాలంలో మ‌నం ఆహారంలో భాగంగా తీసుకుంటూ ...

Read more

POPULAR POSTS