Tag: Guntur Gongura Pulao

Guntur Gongura Pulao : గుంటూరు గోంగూర పులావ్ త‌యారీ ఇలా.. ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది..!

Guntur Gongura Pulao : గుంటూరు గోంగూర పులావ్.. గోంగూర‌తో చేసే ఈ పులావ్ చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఒక్క‌సారి దీనిని రుచి చూస్తే మ‌ళ్లీ మ‌ళ్లీ ...

Read more

POPULAR POSTS