Tag: Rava Chocolate Burfi

Rava Chocolate Burfi : ర‌వ్వ చాకొలెట్ బ‌ర్ఫీని ఇలా చేయండి.. ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది..!

Rava Chocolate Burfi : రవ్వ చాక్లెట్ బ‌ర్ఫీ.. ర‌వ్వ‌తో చేసే ఈ బ‌ర్ఫీ చాలా రుచిగా ఉంటుంది. అలాగే నోట్లో వేసుకుంటే క‌రిగిపోయేంత మృదువుగా ఉంటుంది. ...

Read more

POPULAR POSTS