Tag: Onion Tomato Paratha

Onion Tomato Paratha : ఉల్లిపాయ‌, ట‌మాటా క‌లిపి ఇలా కొత్త‌గా ప‌రాటాల‌ను చేయండి.. ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి..!

Onion Tomato Paratha : ఉల్లిపాయ ట‌మాట ప‌రాటా.. ఉల్లిపాయ‌లు, ట‌మాటాల‌తో చేసే ఈ పరాటా చాలా రుచిగా ఉంటుంది. త‌రుచూ చేసే ప‌రాటాల కంటే ఈ ...

Read more

POPULAR POSTS